Ochrana osobních údajů

Na stránky píšu novinky ze světa retra, jak mi můj čas a život dovolí. Nevyhledávám multiplayer, preferuji nejvíce single player, popř. multiplayer u jednoho počítače. Mým nejoblíbenějším počítačem je Amiga, z novějších konzolí to je Nintendo Wii a Switch.
Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů, souborech cookies a proč jsou na serveru používány.

Jaké informace stránky flashback.cz shromažďují?
Po registraci a při každé návštěvě serveru shromažďujeme některé typy informací; ty jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích.

Informace poskytnuté uživatelem: Informace sloužící k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa), které poskytujete provozovateli serveru při registraci nebo účastí na při různých aktivitách na těchto stránkách, jako jsou vkládání obrázků a popisů, nahrávání videa nebo diskuzní příspěvky.

Cookies: Při návštěvě stránek vám můžeme na váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv. „cookie“ - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje váš prohlížeč. Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor „cookie“ zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie mohou být použity vaším prohlížečem při dalších návštěvách stránek. Trvalé soubory cookie můžete odstranit (řiďte se pokyny v nápovědě vašeho prohlížeče). Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce stránek nicméně nemusejí plně fungovat, pokud je funkce „příjímat cookies“ vypnuta.

Soubory protokolu: váš prohlížeč automaticky serveru hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky. Při registraci a nebo procházení stránek náš server automaticky zaznamenává určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč.

Jak používáme tyto informace
Pokud nám svěříte vaše osobní identifikační údaje prostřednictvím registrace, používáme tyto vaše informace k provozu, udržování, poskytování funkcí a služeb diskuzního serveru, fóra.

Veškeré osobní informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line (v diskuzních kanálech, ve zprávách apod.) budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli. Všechny obrázky, popisky, videa nebo jiný obsah, který odešlete na serveru flashback.cz, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů, a mohou být přístupné veřejnosti.

Můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro administrativní účely (např. oznámení významných změn na serveru). Používáme jak vaše osobní údaje, tak některé neosobní identifikační informace (například anonymní údaje o používání stránek, soubory cookie, IP adresy, typ prohlížeče, data o kliknutích, atd.) s cílem zlepšit kvalitu a funkčnost serveru.

Používáme cookies a log soubory za účelem:
(a) zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při návštěvě nebo při příští návštěvě stránek;
(b) sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz;
(c) diagnózy a opravy technických problémů nahlášených našimi uživateli

V jakých případech zveřejňujeme informace
Neposkytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci žádným dalším společnostem za účelem zpracování.

Můžeme uvolnit vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce.

Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon.

Provozovatel serveru flashback.cz si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace, které server považuje, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti registrovaných uživatelů nebo dalších.